2000
:


20032000

2003
Legendarisk tonskala

2002


81x100

2003